Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας στο σημειωματάριο HP

Η γνώση του πώς μπορείτε να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε τη μπαταρία του φορητού σας υπολογιστή HP είναι απαραίτητη για μια ποικιλία καταστάσεων. Η διαδικασία είναι χρήσιμη όχι μόνο για την εκτέλεση της ανταλλαγής εξαρτημάτων, αλλά και για την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης ή ακόμα και αδυναμίας ανίχνευσης της μπαταρίας από το φορητό υπολογιστή.

Ο τρόπος αφαίρεσης και τοποθέτησης ποικίλει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Σε μοντέλα μάρκας με αφαιρούμενη μπαταρία, το βήμα προς βήμα είναι σχεδόν πανομοιότυπο σε όλες τις γραμμές. Αν έχετε φορητό υπολογιστή HP και θέλετε να μάθετε πώς να παίρνετε σωστά το κομμάτι, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω εγχειρίδιο.

Εισαγωγή και ενημέρωση του BIOS ενός Notebook PC HP

Ακολουθεί ο τρόπος αφαίρεσης και τοποθέτησης της μπαταρίας σε φορητό υπολογιστή HP.

Βήμα 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο του φορτιστή από το φορητό υπολογιστή.

Αποσύνδεση του προσαρμογέα τροφοδοσίας του Notebook HP

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί "Power" για να απενεργοποιήσετε το φορητό υπολογιστή.

Εκκένωση φορητού υπολογιστή HP

Βήμα 3. Κλείστε το σημειωματάριο και τοποθετήστε το με την κάτω πλευρά προς τα πάνω. Στα αριστερά βρίσκεται το κλείστρο απελευθέρωσης μπαταρίας, το οποίο πρέπει να αφήσετε στη θέση ξεκλειδώματος (με ανοιχτό το λουκέτο). Στη συνέχεια, μετακινήστε το κλειδί που βρίσκεται προς τα δεξιά προς τα πλάγια, γεγονός που θα προκαλέσει την αποσύνδεση της μπαταρίας από το φορητό υπολογιστή.

Αφαίρεση της μπαταρίας του Notebook HP

Βήμα 4. Για να τοποθετήσετε ξανά την μπαταρία, τοποθετήστε την στην ίδια θέση με αυτήν που αφαιρέθηκε και απλώς σπρώξτε το χώρο με τα δάχτυλά σας.

Τοποθέτηση της μπαταρίας στο σημειωματάριο HP

Βήμα 5. Κλείστε το διακόπτη απελευθέρωσης της μπαταρίας, το οποίο πρέπει να δείχνει κλειστό λουκέτο.

Σφάλμα μπαταρίας για φορητούς υπολογιστές HP

Τώρα συνδέστε ξανά το φορητό σας υπολογιστή HP. Κάντε αυτό κάθε φορά που χρειάζεται να αντικαταστήσετε την μπαταρία ή να πραγματοποιήσετε μια φυσική επαναφορά του στοιχείου.

Που να αγοράσετε μπαταρία φορητού υπολογιστή HP; Προβολή στο φόρουμ